Ostukorv

0 Tk - 0,00 €
Teie ostukorv on tühi

Privaatsuspoliitika  SIA "YappyKids"

 
Me hoolime teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EС) 2016/679 Üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja andmete vaba ringluse osas. 
 
1.SIA "YappyKids" (Registreeritud Läti Vabariigi ettevõtete registris, reg. № 40103862792, juriidiline aadress: Zemitana 9, Riga, LV-1012, Läti) (edasiselt tekstis märgitud – Yappykids vastab Euroopa Liidu andmekaitse ühises määruses sätestatud nõuetele 2016/679. 
Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Yappykids töötleb teie isikuandmeid meie teenuste kasutamisel. Seda poliitikat kohaldatakse mistahes liiki isikuandmete töötlemisel, mis on kogutud Yappykids internetilehekülgedel, e-postis, liidetes, vidinates, küsimustikes, lepingutes ja muudest allikatest.
 
Isikuandmete kogumine ja kasutamine
 
2. Ükskõik millises riigist te Yappykids teenuseid kasutate, järgitakse isikuandmete töötlemisel eeskirju, mida kohaldatakse määruses.
3. SIA "YappyKids» teavitab teid, et sisestades oma e-posti aadressi, nõustute, et aadress kaasatakse andmebaasi ja seda saab kasutada sõnumite saatmiseks tellimuse seisundi muutumise kohta saidilt www.yappy.ee, samuti küsimuste selgitamiseks või infolehtede ja kampaaniapakkumiste jaoks (kuid mitte rohkem kui kaks korda kuus).
4. Teid teavitatakse, et Interneti-ressursi kasutamine www.yappy.ee, SIA "YappyKids" või kolmanda isiku nimel, kes tegutseb www.yappy.ee nimel, võib kasutada ja talletada andmeid, mis võimaldab jälgida ja hoida arvestust seoses:
4.1.Kodulehe külastuste koguarv;
4.2. Iga konkreetse internetilehekülje külastajad;
4.3. Külastajate domeeninimed ja internetiteenuste pakkujad www.yappy.ee;
4.4. IP-aadress;
4.5. Muu informatsioon, mida kasutatakse süsteemide haldamiseks. Samuti, et jälgida ja parandada www.yappy.ee kasutamise korraldust.
 
Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

5. SIA" YappyKids" töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:
 • -Teenuste osutamise lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ja väljasaatmine ning arvete koostamine
 • -Ettevõtte tõhusa haldamise protsesside tagamine
 • -Äritegevuse planeerimise ja analüüsimise eesmärgil
 • -Personali valik ja juhtimine
 • -Taotluste läbivaatamine ja menetlemine 
 • -Uudiskiri
 
6. SIA "YappyKids" töötleb isikuandmeid vastavalt järgmistel seaduslikel alustel:
 • -Normatiivse seadusega sätestatud juriidiliste kohustuste täitmine
 • -Tagada õiguslik huvi
 • -Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
 • -Andmesubjekti nõusolek
 
Isikuandmete säilitamise aeg

7. SIA "YappyKids» salvestab isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise eesmärgiks, kuni on realiseeritud vähemalt üks nimetatud kriteeriumidest:
 • -Vastavalt välisnormatiivse seadusega kehtestatud menetlusele saab SIA "YappyKids" realiseerida oma õigustatud huve;
 • -Kuni SIA "YappyKids" normatiivse tegevuse ja andmete säilitamiseks on juriidiline kohustus;
 • -Seni kehtib andmesubjekti nõusolek asjaomase isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui andmetöötluseks on mõni muu õiguslik alus.
 
Küpsised

8. Küpsised on tekstiandmed, mis on talletatud saidikasutaja brauseris, et parandada kasutaja arvutis saidi jõudlust. Salvestatud küpsised lasevad meil tuvastada teie arvutit. Kui korduvalt külastada kodulehte www.yappykids.ee ja kasutada sisselogitavaid sektsioone, saame vältida informatsiooni korduvat sisestamist. 
 
Miks SIA "YappyKids" kasutab küpsiseid?

9. SIA Yappykids kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
 • -Seansi juhtimine ja kasutaja autentimine;
 • -Veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks;
 • -Et saada statistikat kodulehe külastavuse kohta - kasutajate arv, veedetud aeg;
 • -Parandada saidi tõhusust.
 
10. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mida teostatakse toimingute piires, on õigustatud huvi SIA "YappyKids" suhtes.
11. SIA  "YappyKids» ei kasuta küpsiseid, et jälgida kasutajakäitumist, seega SIA "YappyKids" informeerib küpsiste kasutamisest, kuid ei küsi teie nõusolekut küpsiste kasutamise kohta vastavalt seaduse nõuetele.
12. SIA "YappyKids"ei tuvasta IP-aadressi ja e-posti andmete põhjal kasutajat nii, et oleks võimaik teda identifitseerida. See tähendab, et iga kasutajasessioon on registreeritud, kuid kasutaja jääb leheküljel www.yappy.ee anonüümseks.
 

13. Koduleht SIA "YappyKids" võib kasutada kolmandate isikute küpsiseid, eelkõige Google Analytics. Vahend Google Analytics kuulub ettevõttele Google Inc. (USA firma), mis annab selle tööriista abil kogutud statistilistele andmetele juurdepääsu. 
 
Küpsiste kontrollimine

14. Andmesubjekt saab kustutada küpsiseid omal valikul (rohkem teavet: www.youronlinechoices.com/ee).
15. Saate kustutada kõik küpsised, mis on juba teie arvutisse salvestatud ja te saate oma brauseri konfigureerida nii, et see ei luba teil neid salvestada. Aga sellisel juhul iga kord, kui kasutate veebilehte, tuleb valik kinnitada käsitsi ja mõned teenused ja funktsioonid saidi ei pruugi olla teile kättesaadavad.
 
 
 
Isikuandmete vastuvõtjad ja andmete säilitamise aeg

16. Seadusega kehtestatud juhtudel võib SIA "YappyKids" edastada teavet kolmandatele isikutele. Ka SIA "YappyKids" võib kasutada väliseid teenuseid, et tagada ülesannete tõhusam täitmine.
Et pakkuda teile asjakohaseid teenuseid, saadame teie isikuandmed meie partneritele:
- Kullerteenuse osutavad ettevõtted, mis tarnivad kaupa teie määratud aadressil;
- Meie tootjad – partnerid, kes otseselt tarnivad teile kaupu (näiteks varuosi);
- Finantsteenuseid osutavad ettevõtted, kellega sõlmite lepingu kaupade ostmiseks osamaksetena;
- Kõnekeskuse teenuseid pakkuvad ettevõtted;
- Firmad või erarettevõtjad, kes osutavad teenuseid mööbli komplekteerimisel või parandamisel;
- Ettevõtted (laod), mis valmistavad kaupa ette kulleritele ja klientidele tarnimiseks;
- Turundusteenuseid osutavad ettevõtted;
- Alltöövõtjad, mis hindavad osutatud teenuse kvaliteeti.
16.1. Teie nõusolekul teie isikuandmed töödeldakse ja säilitatakse, kuni teie nõusoleku tühistamiseni.
 
Juurdepääs teie isikuandmetele ja muudele andmesubjekti õigustele
 
17. Et saada infot oma isikuandmete kohta, mida SIA "YappyKids" sinu kohta on kogunud, siis pead esitama kirjaliku taotluse: SIA "YappyKids", mis asub aadressil Zemitana 9 LV-1012, Riia. Taotlusele peab olema lisatud isikut tõendava dokumendi koopia.
18. Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, nõuda isikuandmete parandamist vastavalt õigusnormidele.
19. SIA "YappyKids"  kasutab kontakteerumiseks  kasutaja määratud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, aadress).
20. Kui tunnete, et teie eraelu puutumatuse õigusi on rikutud, võite esitada ametliku kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. 
 
Õigus nõusolekust taganeda
 
21. Kui Isikuandmete töötlemine on algatatud ja teostatud vastavalt andmesubjekti nõusolekule, on andmesubjektil õigus oma nõusolek tühistada, saates loobumise e-posti aadressile: [email protected].
22. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta andmete töötlemist, mis viidi läbi аjal, mil kliendi nõusolek kehtis. 
23. Kasutajal on õigus oma profiil kustutada, saates taotluse e-posti aadressile [email protected]. Taotlus võetakse vastu ainult juhul, kui e-mail on saadetud samalt meiliaadressilt, millega kasutajaprofiil on registreeritud.
 
Privaatsuse poliitika muudatused
 
24. SIA «Yappykids» võib igal ajal teha muudatusi, mis avaldatakse veebilehel www.yappy.ee.